Artikler (nanokrystal)

Artikler til Single Particle Tracking

Stikord til Single Particle Tracking - Videoen - Et mini leksikon, som uddyber de faglige områder i videoen - udarbejdet som støtte til arbejdsopgaverne

Lysende nanokrystaller viser vejen mod nyt lægemiddel - Omkring 320.000 danskere lever med en hjertekarsygdom, og mere end hver fjerde dansker dør af en. Men hvordan skal medicin mod disse sygdomme designes, hvis den skal virke bedst muligt? For at finde svaret, skal vi helt ned i nano-skala og undersøge, hvad små selvlysende partikler kan for­tælle os.