Kalorimetri

Hjælp danske forskere med at bekæmpe resistente bakterier!
- Kalorimetri i gymnasiet

Kalorimetri-videoen er bygget op over en undersøgelse af lægemidlet JEK47. Dette stof ved man i dag virker hæmmende på bakteriernes evne til at pumpe giftstof ud af deres celler. Netop den evne er en af hovedårsagerne til de livsfarlige resistente bakterier vi efterhånden kender. Antibiotikaresistens er ved at blive et alvorligt problem. Danske forskere deltager i udviklingen af JEK47.
Videoen skildrer forskeren Lars Duelunds undersøgelse af, hvordan JEK47 bliver undersøgt for at få en større indsigft i, hvordan stoffet påvirker cellen. I videoen følger vi ham fra han indledende stiller spørgsmålet om JEK47 påvirker hele cellemembranen eller kun dele af den. Dette spørgsmål er vigtigt for at tilrettelægge den videre forskning i JEK47.  Han undersøger stoffet ved hjælp af kalorimetri, eller rettere mikrokalorimetri.

Vi følger hele processen fra opstilling af forsøget til resultatet. Svaret får eleverne ikke direkte. I stedet får de stillet en opgave, hvor de ved hjælp af en række dataark, selv kommer til at besvare, hvordan JEK47 påvirker cellemembranen. Videon giver et eksempel på, hvordan moderne mikrokalorimetri anvendes i forskningen.

Videoen er tænkt som et supplement til det klassiske set up med styrofoam-kopper og termometer i kalorimetriundervisningen, og sætter brugen af kalorimetri  i et bredere perspektiv. Samtidig prøver vi at belyse, hvilke opgaver naturvidenskabelige forskere arbejder med, og hvad de egentlig går og laver på universiteterne.