Nanokrystaller - single particle tracking

Lysende nanokrystaller viser vejen for nyt lægemiddel

Omkring 320.000 danskere lever med en hjertekarsygdom, og mere end hver fjerde dansker dør af en. Men hvordan skal medicin mod disse sygdomme designes, hvis den skal virke bedst muligt?

Hjælp Eva med at forske videre i fremtidens medicin mod forhøjet blodtryk ved hjælp af lysende nanokrystaller (quantum dots).

Eva Arnspang Christensen forsker i biofysik på Syddansk Universitet, og hun er ekspert i en avanceret metode, som netop kan bruges til at følge helt små partikler for at se, hvordan de opfører sig. Metoden kaldes Single Particle Tracking, og den går ud på, at man gør partikler selvlysende og derefter følger deres bevægelser i en cellemem­bran gennem et særligt mikroskop.
 

Renin-angiotensin systemet er et stort regulatorisk system, der regulerer blodtryk og vandbalance I kroppen. Angiotensin er et hormon der er involveret i dette system og forstadiet til angiotensin, nemlig angiotensinogen er til stede overalt i blodbanen. Angiotensinogen omdannes til angiotensin når enzymet renin frigives i nyrerne. Renin frigives i forbindelse med blodtryksfald eller ved ændringer af kalium og natriumkoncentrationerne i blodet.En vigtig rolle for angiotensin er at få blodkarrene til at trække sig sammen og dermed forårsage en stigning i blodtrykket. En stor del af den lægemiddelforskning man laver for at udvikle blodtrykssænkende medicin er rettet mod angiotensin. Angiotensin er desuden med til at regulere tørstfølelsen og spiller derved en rolle i reguleringen af vandbalancen i kroppen.