Om Mikroskopia

Videnskabens søgen efter at 'se' mindre og mindre objekter i større og større detalje er kulmineret i de seneste årtier ved fremkomsten af nye mikroskopiske teknikker, som muliggør billeddannelse af enkelte molekyler og atomer. I takt hermed er der udviklet en lang række forskellige typer af mikroskoper og andet apparatur, som er med til at ændre den måde, der undervises i naturvidenskab på de danske gymnasier. At bringe disse ofte meget omkostningstunge teknikker ind i et spændende, vedkommende og veltilrettelagt undervisningsforløb, er en kæmpe pædagogisk udfordring for gymnasierne..

Mikroskopi er efterhånden en meget central del af stort set alle naturvidenskabelig fag, og spiller en afgørende rolle i fysik, kemi, nanoteknologi og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Den højteknologiske del af erhvervslivet anvender også i udstrakt grad mikroskoperingsteknikker, f.eks. i udvikling af nye lægemidler og  i fødevareindustrien.

Mikroskopia bidrager gennem veltilrettelagte videoproduktioner til internettet til at muliggøre en bredere og mere konkret undervisning med nye mikroskopiteknikker. Bag mikroskopia.dk står Memphys, Center for biomembranfysik ved Syddansk Universitet.

- Projektorienterede videoer. Alle videoer er bygget op omkring en virkelig eller realistisk forskning og hvor det er muligt har vi også

- Videoerne har en bred tilgang til emnet og inviterer også de studerende, der ikke umiddelbart er fascinerede af mikroskopi med inden for.

- Der er udviklet opgaver til hver enkelt video. Typisk i form af datasæt, der er relateret til videoerne

- Der er udarbejdet  forslag til, hvorledes der kan arbejdes tværfagligt med projekterne

- Videoerne er optaget i HD og kan sagtens vises på smartboards og 40' TV

- Materialet er frit tilgængeligt for alle interesserede