Opgaver til kalorimetri

Opgaver til Kalorimetri - et element i kampen mod resistens:

Det er nu jeres opgave at afgøre om JEK 47 påvirker den model membran, vi har lavet i filmen. Datasæt og et eksempel på en graf, finder I her

1.       Bestem smeltepunkt og  enthalpi  (smeltevarme) for alle koncentrationerne  Dette er defineret i artiklen ”Mærk Varmen”. 

2.       Lav en graf af smeltepunkt og  enthalpi  som funktion af den tilsatte mængde JEK47.

3.       Overvej om I på baggrund af arbejdet med data, mener at JEK47 påvirker cellemembranen, og om der er basis for at forske videre i medicinen!