Nanoskopi - en verden af detaljer

Nobelprisen i kemi uddeles i år til tre forskere, der står bag udviklingen af såkaldte “super-opløsningsmikroskoper” eller nanoskoper. Disse mikroskoper bryder med en århundrede år
gammel grænse for, hvad det er muligt at se med lysmikroskopi