Metoder / Film

Mikroskoper og andre karakteriseringsmåder

 

Du kan her dykke ned i en masse viden om moderne mikroskopi. Du kan læse artikler skrevet til dig, se videoer og lytte til forskere og studerende, som fortæller om den forskning, de netop brænder for. Du kan høre om forskningens resultater, og du vil få eksempler på de mange forskellige anvendelser af moderne mikroskopi, som er med til at præge vores dagligdag og vores samfund. Måske kan du her blive inspireret til selv at begive dig ind i naturvidenskabens spændende verden.

Lær blandt andet hvordan du kan bygge dit eget mikroskop med en smartphone og en laserpointer.

Byg dit eget mikroskop

Igennem Forstørrelsesglasset

Hvordan virker forstørrelsesglas og mikroskoper

Kalorimetri

Hjælp danske forskere med at bekæmpe resistente bakterier

Kalorimetri-videoen er bygget op over en undersøgelse af lægemidlet JEK47. Dette stof ved man i dag virker hæmmende på bakteriernes evne til at pumpe giftstof ud af deres celler. Netop den evne er en af hovedårsagerne til de livsfarlige resistente bakterier vi efterhånden kender. Antibiotikaresistens er ved at blive et alvorligt problem. Danske forskere deltager i udviklingen af JEK47.

Videoen skildrer forskeren Lars Duelunds undersøgelse af, hvordan JEK47 bliver undersøgt for at få en større indsigft i, hvordan stoffet påvirker cellen. I videoen følger vi ham fra han indledende stiller spørgsmålet om JEK47 påvirker hele cellemembranen eller kun dele af den. Dette spørgsmål er vigtigt for at tilrettelægge den videre forskning i JEK47. Han undersøger stoffet ved hjælp af kalorimetri, eller rettere mikrokalorimetri.

 

Vi følger hele processen fra opstilling af forsøget til resultatet. Svaret får eleverne ikke direkte. I stedet får de stillet en opgave, hvor de ved hjælp af en række dataark, selv kommer til at besvare, hvordan JEK47 påvirker cellemembranen. Videon giver et eksempel på, hvordan moderne mikrokalorimetri anvendes i forskningen.

 

Videoen er tænkt som et supplement til det klassiske set up med styrofoam-kopper og termometer i kalorimetriundervisningen, og sætter brugen af kalorimetri i et bredere perspektiv. Samtidig prøver vi at belyse, hvilke opgaver naturvidenskabelige forskere arbejder med, og hvad de egentlig går og laver på universiteterne.

Nanoskopi

Mikroskopiteknikken, der ledte til nobelprisen i kemi i 2014

Nobelprisen i kemi uddeles i år til tre forskere, der står bag udviklingen af såkaldte “super-opløsningsmikroskoper” eller nanoskoper. Disse mikroskoper bryder med en århundrede år gammel grænse for, hvad det er muligt at se med lysmikroskopi

Elektronmikroskopi

Mørkt Lys - et bachelorprojekt i fysik på SDU

Forskere og studerende høster mere solskin med nye teknikker.

Her kan du følge bachelorstuderende i fysik, Daniel Bøgh Drasbæk. Han er med i et projekt, der forsøger at ændre nanostrukturen i overfladen på solcellerne, så solcellerne kan fange meget mere lys end med den nuværende solcelleteknolologi, der ikke kan følge med det stigende behov. De langt større mængder lys betyder en øget varmeudvikling og dermed en mere effektiv energikonvertering.

Atomar Kraft Mikroskopi

En skannings-mikroskopiteknik

Single Particle Tracking

En mikroskopiteknik, der anvender nanokrystaller